Moja codzienna Horoskop - Baran - Pierwszy dekanat

Gdzie wpisać swoją datę urodzenia

string(22) "Niedziela+24+Wrzesień"

Niedziela 24 Wrzesie?

string(23) "Powściągnij+marzenia+"

Pow?ci?gnij marzenia

string(427) "Tęsknota+za+niespełnionym+marzeniem+stanie+się+teraz+bardziej+odczuwalna.+Czasami+przyłapiesz+sam+siebie+na+zastanawianiu+się,+jakby+to+było,+gdybyś+porzucił+swoje+zadania+i+ideały,+by+spełnić+swoje+marzenie.+Nie+pozwalaj+sobie+na+takie+rozmyślania,+ale+skoncentruj+się+na+tym,+by+nieco+powściągnąć+marzenia.+Przypomnij+sobie,+że+tak+naprawdę+w+życiu+czujesz+się+szczęśliwy+dzięki+najprostszym+sprawom.+"

T?sknota za niespe?nionym marzeniem stanie si? teraz bardziej odczuwalna. Czasami przy?apiesz sam siebie na zastanawianiu si?, jakby to by?o, gdyby? porzuci? swoje zadania i idea?y, by spe?ni? swoje marzenie. Nie pozwalaj sobie na takie rozmy?lania, ale skoncentruj si? na tym, by nieco pow?ci?gn?? marzenia. Przypomnij sobie, ?e tak naprawd? w ?yciu czujesz si? szcz??liwy dzi?ki najprostszym sprawom.

Pobierz naszą aplikację

Nasza aplikacja jest dostępna do pobrania na następujących

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA