Moja codzienna Horoskop - Baran - Pierwszy dekanat

Gdzie wpisać swoją datę urodzenia

string(28) "Poniedziałek+2+Październik"

Poniedzia?ek 2 Pa?dziernik

string(18) "Złe+samopoczucie+"

Z?e samopoczucie

string(351) "Nie+dziw+się,+że+będziesz+dziś+w+nieco+słabszej+formie.+Posłuchaj+swojego+ciała+i+zacznij+je+szanować.+Już+niedługo+znów+będziesz+cieszył+się+życiem+i+będziesz+bardziej+opanowany.+Nie+wyładowuj+swojego+niezadowolenia+w+szczególności+na+osobach+z+opieki+publicznej+lub+przełożonych,+gdyż+nie+jest+to+właściwy+czas+na+konflikty.+"

Nie dziw si?, ?e b?dziesz dzi? w nieco s?abszej formie. Pos?uchaj swojego cia?a i zacznij je szanowa?. Ju? nied?ugo znw b?dziesz cieszy? si? ?yciem i b?dziesz bardziej opanowany. Nie wy?adowuj swojego niezadowolenia w szczeglno?ci na osobach z opieki publicznej lub prze?o?onych, gdy? nie jest to w?a?ciwy czas na konflikty.

Pobierz naszą aplikację

Nasza aplikacja jest dostępna do pobrania na następujących

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA