Moja codzienna Horoskop - Skorpion - Pierwszy dekanat

Gdzie wpisać swoją datę urodzenia

string(16) "Środa+24+Lipiec"

?roda 24 Lipiec

string(10) "Wymagania+"

Wymagania

string(306) "Zostaną+ci+postawione+wymagania,+którym+będziesz+musiał+sprostać.+Może+ktoś+działa+na+twoją+niekorzyść+lub+zakłóca+twoją+dobrą+aurę+samą+swoją+obecnością.+Pamiętaj,+że+te+przeszkody+będą+miały+niewielki+wpływ+na+Twoje+życie,+jeśli+po+prostu+nie+będziesz+się+na+nich+skupiał!+"

Zostan? ci postawione wymagania, ktrym b?dziesz musia? sprosta?. Mo?e kto? dzia?a na twoj? niekorzy?? lub zak?ca twoj? dobr? aur? sam? swoj? obecno?ci?. Pami?taj, ?e te przeszkody b?d? mia?y niewielki wp?yw na Twoje ?ycie, je?li po prostu nie b?dziesz si? na nich skupia?!

Pobierz naszą aplikację

Nasza aplikacja jest dostępna do pobrania na następujących

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA