Moja codzienna Horoskop - Ryby - Drugi dekanat

Gdzie wpisać swoją datę urodzenia

string(15) "Czwartek+30+Maj"

Czwartek 30 Maj

string(18) "Dążenie+do+celu+"

D??enie do celu

string(374) "Ze+względu+na+zmianę+okoliczności,+Twoje+cele+zostały+zepchnięte+na+dalszy+plan.+Nie+zniechęcaj+się.+Najpierw+przemyśl+zaistniałą+sytuację+dokładnie.+Może+tylko+na+pierwszy+rzut+oka+wygląda+tak+źle,+a+tak+naprawdę+łatwo+będzie+ograniczyć+szkody,+podejmując+odpowiednie+działania.+A+nawet+jeśli+nie,+niech+Twoim+mottem+stanie+się:+„Dąż+do+celu”.+"

Ze wzgl?du na zmian? okoliczno?ci, Twoje cele zosta?y zepchni?te na dalszy plan. Nie zniech?caj si?. Najpierw przemy?l zaistnia?? sytuacj? dok?adnie. Mo?e tylko na pierwszy rzut oka wygl?da tak ?le, a tak naprawd? ?atwo b?dzie ograniczy? szkody, podejmuj?c odpowiednie dzia?ania. A nawet je?li nie, niech Twoim mottem stanie si?: ?D?? do celu?.

Pobierz naszą aplikację

Nasza aplikacja jest dostępna do pobrania na następujących

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA