Tử vi hàng ngày của tôi - Xử Nữ - Decan thứ ba

Nơi để nhập ngày sinh của bạn

string(22) "Thứ+ba+25+Tháng+Hai"

Thứ ba 25 Tháng Hai

string(12) "Thái+độ+"

Thái độ

string(548) "Các+phản+ứng+tức+thì+của+bạn+không+cần+thiết+phải+hung+hăng+và+không+nên+tạo+ra+kẻ+thù+thực+sự+từ+những+người+dám+ngáng+đường+bạn.+Sử+dụng+một+cách+tiếp+cận+thận+trọng+hơn+được+khuyến+khích.+Đừng+nói+những+gì+mà+bạn+sẽ+hối+hận+sau+này,+những+lời+mà+bạn+sẽ+khó+rút+lại,+đặc+biệt+nếu+bạn+không+chắc+chắn+một+trăm+phần+trăm+về+những+gì+mình+biết,+hãy+giữ+yên+lặng,+nghĩ+đôi+ba+lần+trước+khi+nói+điều+gì.+"

Các phản ứng tức thì của bạn không cần thiết phải hung hăng và không nên tạo ra kẻ thù thực sự từ những người dám ngáng đường bạn. Sử dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn được khuyến khích. Đừng nói những gì mà bạn sẽ hối hận sau này, những lời mà bạn sẽ khó rút lại, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn một trăm phần trăm về những gì mình biết, hãy giữ yên lặng, nghĩ đôi ba lần trước khi nói điều gì.

Nhận App của chúng tôi

Ứng dụng của chúng tôi là có sẵn để tải về sau

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA