Tử vi hàng ngày của tôi - Song Ngư - Decan thứ nhất

Nơi để nhập ngày sinh của bạn

string(23) "Thứ+hai+3+Tháng+Tám"

Thứ hai 3 Tháng Tám

string(15) "Kiểm+chứng+"

Kiểm chứng

string(536) "Các+quan+điểm+hay+thành+tựu+của+bạn+được+kiểm+chứng+và+xem+xét+kỹ+lưỡng.+Nếu+các+dự+án+tiến+triển+không+thuận+lợi,+bạn+có+xu+hướng+đổ+lỗi+cho+người+khác.+Ngoài+ra,+nếu+bạn+cẩn+thận+và+kiên+nhẫn,+bạn+sẽ+vượt+qua+được+quãng+thời+gian+khó+khăn+này+mà+không+gây+ra+hậu+quả+lâu+dài+nào,+thay+vào+đó+bạn+học+được+một+vài+điều+đáng+giá+từ+quá+trình+đối+diện+với+sự+phê+phán+từ+những+người+hay+nghi+ngờ.+"

Các quan điểm hay thành tựu của bạn được kiểm chứng và xem xét kỹ lưỡng. Nếu các dự án tiến triển không thuận lợi, bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Ngoài ra, nếu bạn cẩn thận và kiên nhẫn, bạn sẽ vượt qua được quãng thời gian khó khăn này mà không gây ra hậu quả lâu dài nào, thay vào đó bạn học được một vài điều đáng giá từ quá trình đối diện với sự phê phán từ những người hay nghi ngờ.

Nhận App của chúng tôi

Ứng dụng của chúng tôi là có sẵn để tải về sau

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA