Tử vi hàng ngày của tôi - Sư Tử - Decan thứ hai

Nơi để nhập ngày sinh của bạn

string(23) "Thứ+năm+2+Tháng+Hai"

Th? n?m 2 Thng Hai

string(12) "Thái+độ+"

Thi ??

string(548) "Các+phản+ứng+tức+thì+của+bạn+không+cần+thiết+phải+hung+hăng+và+không+nên+tạo+ra+kẻ+thù+thực+sự+từ+những+người+dám+ngáng+đường+bạn.+Sử+dụng+một+cách+tiếp+cận+thận+trọng+hơn+được+khuyến+khích.+Đừng+nói+những+gì+mà+bạn+sẽ+hối+hận+sau+này,+những+lời+mà+bạn+sẽ+khó+rút+lại,+đặc+biệt+nếu+bạn+không+chắc+chắn+một+trăm+phần+trăm+về+những+gì+mình+biết,+hãy+giữ+yên+lặng,+nghĩ+đôi+ba+lần+trước+khi+nói+điều+gì.+"

Cc ph?n ?ng t?c th c?a b?n khng c?n thi?t ph?i hung h?ng v khng nn t?o ra k? th th?c s? t? nh?ng ng??i dm ngng ???ng b?n. S? d?ng m?t cch ti?p c?n th?n tr?ng h?n ???c khuy?n khch. ??ng ni nh?ng g m b?n s? h?i h?n sau ny, nh?ng l?i m b?n s? kh rt l?i, ??c bi?t n?u b?n khng ch?c ch?n m?t tr?m ph?n tr?m v? nh?ng g mnh bi?t, hy gi? yn l?ng, ngh? ?i ba l?n tr??c khi ni ?i?u g.

Nhận App của chúng tôi

Ứng dụng của chúng tôi là có sẵn để tải về sau

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA