Tử vi hàng ngày của tôi - Song Tử - Decan thứ ba

Nơi để nhập ngày sinh của bạn

string(23) "Thứ+hai+3+Tháng+Tám"

Thứ hai 3 Tháng Tám

string(26) "Thử+nghiệm+cái+mới+"

Thử nghiệm cái mới

string(545) "Bất+kể+bạn+cố+gắng+như+thế+nào,+chiến+lược+xử+lý+vấn+đề+của+bạn+không+hề+cải+thiện+tình+hình.+Bạn+thất+bại+với+cách+thức+tiếp+cận+thông+thường+của+mình+và+rơi+vào+các+tình+huống+trớ+true.+Một+chiến+lược+thay+thế+là+từ+bỏ+các+kỹ+năng+thông+thường+của+bạn+và+thử+nghiệm+một+điều+gì+đó+mới+mẻ.+Chỉ+cần+thực+hiện+như+vậy+bạn+có+thể+tìm+ra+cách+thức+giải+quyết+các+vấn+đề+tưởng+chừng+như+bế+tắc.+"

Bất kể bạn cố gắng như thế nào, chiến lược xử lý vấn đề của bạn không hề cải thiện tình hình. Bạn thất bại với cách thức tiếp cận thông thường của mình và rơi vào các tình huống trớ true. Một chiến lược thay thế là từ bỏ các kỹ năng thông thường của bạn và thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Chỉ cần thực hiện như vậy bạn có thể tìm ra cách thức giải quyết các vấn đề tưởng chừng như bế tắc.

Nhận App của chúng tôi

Ứng dụng của chúng tôi là có sẵn để tải về sau

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA