Benim Günlük burç - Başak - 3 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(18) "Çarşamba+22+Mart"

ar?amba 22 Mart

string(16) "Harekete+hazır+"

Harekete haz?r

string(421) "Hedeflerinize+doğru+ilerlemeniz+engelleniyor.+Cesaretinizi+fazla+yitirmeyin+ve+başkalarından+da+pek+teselli+beklemeyin.+İradenizi+güçlendirin+ve+hayallerinizi+biraz+değiştirmek+zorunda+kalsanız+bile+onların+peşinden+koşmaya+devam+edin.+Aceleci+davranmayın+ve+enerjinizi+muhafaza+edin.+Bu+sorunu+halledilmesi+gereken+herhangi+bir+iş+olarak+ele+alın+ve+hiçbir+şeyin+yolunuza+taş+koyamayacağına+inanın.+"

Hedeflerinize do?ru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve ba?kalar?ndan da pek teselli beklemeyin. ?radenizi glendirin ve hayallerinizi biraz de?i?tirmek zorunda kalsan?z bile onlar?n pe?inden ko?maya devam edin. Aceleci davranmay?n ve enerjinizi muhafaza edin. Bu sorunu halledilmesi gereken herhangi bir i? olarak ele al?n ve hibir ?eyin yolunuza ta? koyamayaca??na inan?n.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA