Benim Günlük burç - Balık - 1 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(14) "Cuma+2+Aralık"

Cuma 2 Aral?k

string(14) "İrade+gücü+"

?rade gc

string(454) "Şu+anda+çıkmaz+sokaktasınız.+Hiçbir+işiniz+ilerlemiyor+ve+kendinizi+yenilgiyi+kabul+etmeye+hazır+hissediyorsunuz.+Bu+gibi+dönemleri+bir+irade+sınavı+gibi+görün;+planlarınızdan+sağmamanızın+ne+kadar+önemli+olduğunu+yakında+anlayacaksınız.+Böylece+engeller+ne+olursa+olsun+ilerlemek+için+gereken+enerjiyi+kendinizde+bulacaksınız.+Aksi+takdirde+planınızdan+vazgeçip,+bambaşka+bir+açıyla+yine+baştan+başlamanız+gerekecek.+"

?u anda ?kmaz sokaktas?n?z. Hibir i?iniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye haz?r hissediyorsunuz. Bu gibi dnemleri bir irade s?nav? gibi grn; planlar?n?zdan sa?maman?z?n ne kadar nemli oldu?unu yak?nda anlayacaks?n?z. Bylece engeller ne olursa olsun ilerlemek iin gereken enerjiyi kendinizde bulacaks?n?z. Aksi takdirde plan?n?zdan vazgeip, bamba?ka bir a?yla yine ba?tan ba?laman?z gerekecek.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA