Benim Günlük burç - Terazi - 1 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(13) "Salı+18+Ocak"

Sal? 18 Ocak

string(40) "Nefes+alabileceğiniz+bir+alan+yaratın+"

Nefes alabilece?iniz bir alan yarat?n

string(598) "Yıldızlar+yüzünüze+gülüyor.+Neye+el+atsanız+başarıyorsunuz+ve+sorunlar+sanki+kendiliğinden+çözülüyor.+Bu+dönemde+çok+fazla+yeniliğe+kalkışmayın;+bunun+yerine+günlük+hayatın+içinde+sizi+meşgul+eden+ve+ayak+bağı+olan+ufak+tefek+şeylere+kapınızı+kapatın.+Haddinden+uzun+bir+süredir+omuzlarınızda+taşıdığınız+tüm+yüklerden+kurtulun.+Yarım+kalan+projelerinizi+tamamlayın,+içinizden+artık+bir+bağlılık+hissetmediğiniz+sorumlulukları+bırakın.+Her+şeyin+bu+kadar+iyi+gitmeyebileceği+günler+için,+kendinize+nefes+alabileceğiniz+bir+alan+yaratın.+"

Y?ld?zlar yznze glyor. Neye el atsan?z ba?ar?yorsunuz ve sorunlar sanki kendili?inden zlyor. Bu dnemde ok fazla yenili?e kalk??may?n; bunun yerine gnlk hayat?n iinde sizi me?gul eden ve ayak ba?? olan ufak tefek ?eylere kap?n?z? kapat?n. Haddinden uzun bir sredir omuzlar?n?zda ta??d???n?z tm yklerden kurtulun. Yar?m kalan projelerinizi tamamlay?n, iinizden art?k bir ba?l?l?k hissetmedi?iniz sorumluluklar? b?rak?n. Her ?eyin bu kadar iyi gitmeyebilece?i gnler iin, kendinize nefes alabilece?iniz bir alan yarat?n.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA