Benim Günlük burç - İkizler - 2 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(19) "Çarşamba+8+Şubat"

ar?amba 8 ?ubat

string(32) "Aklınız+ve+vücudunuz+dengede+"

Akl?n?z ve vcudunuz dengede

string(578) "Kendinizi+ruhsal+ve+bedensel+açıdan+dengede+ve+rahat+hissediyorsunuz.+Yükselen+enerji+düzeyinizle+işyerinizde+atılım+gerçekleştirebilir+ve+boş+vakitlerinizde+sizi+tatmin+edecek+etkinliklerde+bulunabilirsiniz.+Bir-iki+gün+izin+almak+veya+tatile+çıkmak+için+de+uygun+bir+zamandasınız.+Tatilde+sakin+kafayla,+hangi+projelerinizin+uğraşmaya+değmediğini+veya+yeni+projelere+başlayıp+başlamamayı+düşünebilirsiniz.+Sağlam+kararlar+almak+için+gereken+zihin+açıklığına+sahip+olduğunuz+ve+farklı+koşullara+uyum+sağlayabileceğiniz+bir+dönemdesiniz.+"

Kendinizi ruhsal ve bedensel a?dan dengede ve rahat hissediyorsunuz. Ykselen enerji dzeyinizle i?yerinizde at?l?m gerekle?tirebilir ve bo? vakitlerinizde sizi tatmin edecek etkinliklerde bulunabilirsiniz. Bir-iki gn izin almak veya tatile ?kmak iin de uygun bir zamandas?n?z. Tatilde sakin kafayla, hangi projelerinizin u?ra?maya de?medi?ini veya yeni projelere ba?lay?p ba?lamamay? d?nebilirsiniz. Sa?lam kararlar almak iin gereken zihin a?kl???na sahip oldu?unuz ve farkl? ko?ullara uyum sa?layabilece?iniz bir dnemdesiniz.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA