Benim Günlük burç - kanser - 1 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(14) "Cuma+2+Aralık"

Cuma 2 Aral?k

string(20) "Düşünüp+tartın+"

D?np tart?n

string(457) "Karşılaştığınız+günlük+sorunlar+pek+azalacak+gibi+görünmüyor.+Dayanıklı+olun+ve+önemli+noktayı+gösteren+doğru+bakış+açısını+yeniden+kazanmaya+bakın,+aksi+takdirde+sürekli+bir+başarısızlık+hissi+duyabilirsiniz.+Dikkatle+ölçüp+biçin,+gerçekten+hangi+hedeflere+ulaşmak+istediğinizi+ve+hangilerini+göz+ardı+etmeniz+gerektiğini+düşünün.+Bunu+başarabilirseniz,+çözümlerin+çok+daha+kolay+geleceğini+göreceksiniz.+"

Kar??la?t???n?z gnlk sorunlar pek azalacak gibi grnmyor. Dayan?kl? olun ve nemli noktay? gsteren do?ru bak?? a?s?n? yeniden kazanmaya bak?n, aksi takdirde srekli bir ba?ar?s?zl?k hissi duyabilirsiniz. Dikkatle lp biin, gerekten hangi hedeflere ula?mak istedi?inizi ve hangilerini gz ard? etmeniz gerekti?ini d?nn. Bunu ba?arabilirseniz, zmlerin ok daha kolay gelece?ini greceksiniz.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA