Benim Günlük burç - kanser - 1 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(20) "Pazartesi+11+Aralık"

Pazartesi 11 Aral?k

string(11) "Sebat+edin+"

Sebat edin

string(577) "Bazen+işyerinde+başarısızlıklarla+uğraşmanız+gerekebilir.+Cesur+olun+ve+bu+aksilikleri+kendinizi+iyileştirmek+için+fırsat+olarak+görün.+Eğer+bunu+başarabilirseniz,+bu+dönemden+eskisinden+daha+güçlü+çıkacaksınız.+Özel+hayatınızda+da+içinizden+geleni+söyleyebilirsiniz.+Elbette+ne+olursa+olsun+fikirlerinizi+savunun,+ama+etrafınızdakilerin+söylediklerine+de+kulak+vermeyi+unutmayın.+Zor+koşullar+fiziksel+olarak+da+ortaya+çıkabilir.+Daha+sakin+ve+sessiz+bir+ortamın+tadını+çıkarabilmek+için,+kendinize+mümkün+olduğunca+zaman+ayırın.+"

Bazen i?yerinde ba?ar?s?zl?klarla u?ra?man?z gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyile?tirmek iin f?rsat olarak grn. E?er bunu ba?arabilirseniz, bu dnemden eskisinden daha gl ?kacaks?n?z. zel hayat?n?zda da iinizden geleni syleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etraf?n?zdakilerin sylediklerine de kulak vermeyi unutmay?n. Zor ko?ullar fiziksel olarak da ortaya ?kabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortam?n tad?n? ?karabilmek iin, kendinize mmkn oldu?unca zaman ay?r?n.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA