Benim Günlük burç - Koç - 2 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(15) "Pazar+28+Mayıs"

Pazar 28 May?s

string(16) "İşte+başarı+"

??te ba?ar?

string(383) "Hedeflerinize+ulaşmada+başkalarıyla+işbirliği+yapmak+için+en+uygun+zamandasınız.+Bu+kişiler+arkadaşlarınız,+aileniz+veya+iş+arkadaşlarınız+olabilir.+Eğer+bu+elverişli+dönemi+parmağınızı+bile+kıpırdatmadan+geçirirseniz,+yarım+kalan+işleriniz+gelecekte,+kozmik+koşulların+bu+kadar+elverişli+olmadığı+dönemlerde+dönüp+dolaşıp+tekrar+sizi+bulacak.+"

Hedeflerinize ula?mada ba?kalar?yla i?birli?i yapmak iin en uygun zamandas?n?z. Bu ki?iler arkada?lar?n?z, aileniz veya i? arkada?lar?n?z olabilir. E?er bu elveri?li dnemi parma??n?z? bile k?p?rdatmadan geirirseniz, yar?m kalan i?leriniz gelecekte, kozmik ko?ullar?n bu kadar elveri?li olmad??? dnemlerde dnp dola??p tekrar sizi bulacak.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA