Benim Günlük burç - Koç - 2 dekan

Nerede doğum tarihinizi girmeniz

string(15) "Pazar+24+Eylül"

Pazar 24 Eyll

string(25) "İsteklerinize+gem+vurun+"

?steklerinize gem vurun

string(414) "Henüz+gerçekleşmemiş+bir+dileğinize+duyduğunuz+istek+artıyor.+Bazen+sırf+bu+dileğinizi+yerine+getirebilmek+için+tüm+ilke+ve+ideallerinize+boşvermeyi+düşündüğünüz+bile+oluyor.+Bu+düşünce+oyunlarına+hiç+kapılmayıp,+arzularınıza+biraz+gem+vurmaya+çalışın.+Elinizdekilerin+kıymetini+bilin+ve+hayatta+insanı+mutlu+edenin+çoğu+zaman+en+basit+ve+küçük+şeyler+olduğunu+unutmayın.+"

Henz gerekle?memi? bir dile?inize duydu?unuz istek art?yor. Bazen s?rf bu dile?inizi yerine getirebilmek iin tm ilke ve ideallerinize bo?vermeyi d?nd?nz bile oluyor. Bu d?nce oyunlar?na hi kap?lmay?p, arzular?n?za biraz gem vurmaya al???n. Elinizdekilerin k?ymetini bilin ve hayatta insan? mutlu edenin o?u zaman en basit ve kk ?eyler oldu?unu unutmay?n.

Bizim App Alın

Bizim app aşağıdaki üzerine yüklenebilir

My Horoscope Download Banner
  • Download App on Android
  • Download App on iOS

Téléchargez les applications IDMOBILE SA